Popkoor Pop4You houdt open repetitie

Het muziekzaaltje boven bij ’t Eschhoes in Vasse is sinds jaar en dag de vaste repetitieruimte voor het bekende popkoor Pop4You. Hun repertoire bestaat uit eigentijdse en populaire nederlandse en engelstalige popsons.

Na de coronastop hebben de koorleden eindelijk na de vakantie de draad weer vol ggoede moed opgepakt. Met de komst van de nieuwe dirigent Eddy van Braam ondergaat het koor een vocale metamorfose. Onder zijn leiding maken de koorleden kennis met een nieuwe en eenvoudige manier van liedjes instuderen. Verder leren ze wat de kracht en het effect kan zijn als de focus meer op de beleving van de tekst en muziek komt te liggen. Dan heb je geen choreografie meer nodig.

Dit is volgens de koorleden een mooi moment om je bij ons kaar aan te sluiten! ‘Daarom willen we graag een ieder, zowel mannen als vrouwen, die het leuk vindt om in dagelijkse leven te zingen, met of zonder koorervaring uitnodigen om naar onze open repetitie-avonden te komen. Voor alle belangstellenden organiseren we 2 open repetities om samen met ons koor een nieuw liedje in te sturen zodat het voor iedereen gelijk is. De 1ste vrije inloop is op 4 oktober a.s. en de 2de op maandag 1 november in de ‘week van de amateurkunst’ kortweg WAK genoemd. Mocht je wel eens een repetitie willen bijwonen maar je kunt niet op deze 2 avonden dan ben je altijd op een andere repetitieavond van harte welkom. Pop4You repeteert iedere maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. In de pauze drinken we altijd een gezellig kopje koffie of thee en tijdens de open avonden zorgen we voor iets lekkers erbij.’ Aldus Rian Boerrigter.

Meer info via 06-42235719 of kijk op onze facebookpagine Pop4youvasse of op www.popkoor-pop4you.nl.

Voor Corona werd het koor ongeveer 4 tot 5 keer per jaar gevraagd om deel te nemen aan bijv. een korenfestival of te zingen op uitnodiging. Lijkt het je leuk om geheel vrijblijvend met het popkoor Pop4You kennis te maken dan ben je van harte welkom!